TOREL

Towarzystwo Robót i Usług Lądowo - Wodnych ToReL Spółka z o.o. w Zgorzelcu powstało w roku 1991. Firma została założona przez prężnie działającą grupę pracowników PBWI Oddział w Zgorzelcu chcących stworzyć nową Firmę dobrze zarządzaną o schemacie organizacyjnym właściwym w dobie wstąpienia do Unii Europejskiej.

O Firme

Towarzystwo Robót i Usług Lądowo - Wodnych ToReL

Spółka z o.o. w Zgorzelcu. ul.Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 64

Zajmuje się projektowaniem oraz wykonawstwem robót z zakresu budownictwa hydrotechnicznego.

Prowadzimy szereg robót na ciekach wodnych.

Polegają one na regulacji rzek i potoków, remoncie wałów przeciwpowodziowych, remontach ubezpieczeń, remontach:

jazów, wypadów, zapór, koryt cieków. Zadania te były i są wykonywane na rzekach granicznych /Nysa Łużycka, Odra/, oraz na rwących rzekach i potokach górskich i podgórskich /Kamienna, Bóbr, Kwisa, Oldza, Miedziana, Ochota, i innych/

Zapraszamy

Adres

ul.Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 64

59-900 Zgorzelec

woj.: dolnośląskie

Prezes

mgr inż. Maciej Kozłowski

Telefon: 506 452 241

maciej.kozlowski@torel.com.pl

torel@torel.pl